dcsimg
visionsbild av hus och park
Bostadsgård i östra kvarteret, vy mot väst. Bild: Nivå.
Projekt Planerat

Nytt bostadsområde vid Drevviken

Larsboda

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 480 bostäder, en förskola samt byggnader för lager och parkering mellan Nynäsvägen och Drevviken. Förslaget gäller området vid Klockelundsvägen i fastigheten Larsboda 2:3.

Bildgalleri

Stadsvillor i det västra kvarteret. Perspektiv från öst
Stadsvillor i det västra kvarteret. Perspektiv från öst. Bild: In Praise of Shadows
Volymskiss av ny bebyggelse, vägar och gångbro inom planområdet
Volymskiss av ny bebyggelse, vägar och gångbro inom planområdet. Bild: Landskapslaget
Perspektiv från parken.
Perspektiv från parken. Bild: Semrén och Månsson, LAND arkitektur.
Stadsvillor i det östra kvarteret.
Stadsvillor i det östra kvarteret. Bild: Tengbom
Parkeringshus, vy från Perstorpsvägen.
Parkeringshus, vy från Perstorpsvägen. Bild: Arkitektur + Development
visionsbild av hus och park
Bostadsgård i östra kvarteret, vy mot väst. Bild: Nivå.

Projektfakta

Bostäder, förskola, kontor, lager med mera

Planförslaget innehåller cirka 480 bostäder, en förskola med sex avdelningar, lokaler för verksamheter och service, lager, parkeringshus samt en allmän park. Planen förutsätter att handelsträdgården Plantagen och Larsboda koloniträdgårdsförening flyttas till andra platser inom staden. 

Tidplan 

 • Samråd 26 april – 7 juni 2016
 • Granskning 6 september – 4 oktober 2017
 • Godkänd i stadsbyggnadsnämnden, 14 december 2017
 • Antagande KF, 11 juni 2018
 • Laga kraft, kvartal 3 2018

Vilka bygger?

 • Sundvalls
 • Wallenstam
 • Folkhem Trä
 • Veidekke
 • Botrygg
 • Svenska Hem i Bromma
 • 24Storage
 • Stockholm Parkering.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jesper Skiöld

Projektledare, exploateringskontoret

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad