dcsimg
Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Projekt Planerat

Kontor och bostäder vid Skärholmens gymnasium

Skärholmen

Cirka 100 nya bostäder samt Stockholmshems nya huvudkontor. En detaljplan för att göra om del av fastigheten Måsholmen 21, som idag är en del av Skärholmens gymnasium

Projektfakta

100 lägenheter och 3 500 kvm kontorsyta

Detaljplanearbete för att pröva tillförsel av kontorslokaler, hyresrätter samt ytor för kulturverksamhet inom en och samma byggnad. Byggaktören AB Stockholmshem planerar en flytt av sitt huvudkontor till denna plats.

Ett tidigt förslag är en ny byggnad med cirka 3 500 kvm kontor och cirka 100 lägenheter i en ny högre byggnad. Det är viktigt att bottenvåningens utformning studeras särskilt för att möjliggöra för ett aktivt möte med omgivande kvarter och ökad trygghet i området. I angränsande fastigheter finns bibliotek, biograf, ungdomsgård, teater samt sim- och idrottshall.

Den berörda fastigheten är Måsholmen 21, del av Skärholmens gymnasium invid Bredholmstorget. En av gymnasiebyggnaderna som idag innehåller lokaler för ett yrkesgymnasium, planeras att tas ur bruk och rivas. Detaljplaneförslaget syftar till att studera och föreslå ny lämplig bebyggelse på platsen.

Samråd 21 november - 19 december

Planarbetet inleddes under hösten 2017.
Samråd 21 november - 19 december 2018 .
Antagande av detaljplanen beräknas preliminärt 2019.

Stockholmshem är byggaktör

Byggaktör är AB Stockholmshem. Medsökande är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som innehar tomträtten Måsholmen 21.

Bilder i samrådsförslag

Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg
Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden och gymnasiet sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg

Vill du veta mer om projektet?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Malin Sandström

Projektledare, exploateringskontoret

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad