dcsimg
Projekt Pågående

Nytt kontorshus vid Jägmästargatan

Hjorthagen

Två befintliga kontorshus i kvarteret Starkströmmen planeras att rivas och ersättas med ett större kontorshus.

Projektfakta

Vad?

Två befintliga kontorshus i kvarteret Starkströmmen planeras att rivas och ersättas med ett större kontorshus. Byggnaden planeras vara lägre i väster för att ta hänsyn till kvarteret Abessinien och Hjorthagsberget norr om planområdet. För att bidra till ett levande gaturum kommer husets huvudentré och mer publika rum, till exempel restaurang, placeras mot Jägmästargatan.

I direkt anslutning till kontorshuset anläggs en driftdepå bestående av kör- och uppställningsytor samt en mindre byggnad. Depån döljs till delar av en överdäckning som länkar samman det större kontorshuset med Jägmästargatan.

Det planeras även en parkering för boende i närområdet såväl för personal som jobbar i kontorshuset. Under tunnelbanebron är ungefär 30 parkeringsplatser tänkta att hyras ut till boende i Hjorthagen.

I områdets västra del kommer en park samt cykel- och gångväg att anläggas. 

När?

Byggstart kan komma att ske år 2018 och inflyttning 2019-2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad