dcsimg
Översiktlig karta. Ungefärligt utredningsområde markerad med streckad linje.
Översiktlig karta. Ungefärligt utredningsområde markerad med streckad linje.
Projekt Planerat

Nytt kvarter i St Eriksområdet

Kungsholmen

Utveckling av västra delen av St Eriksområdet i samband att St Eriks ögonsjukhus flyttar. Nya bostäder, lokaler och offentliga platser

Projektfakta

Vad?

Förslag till detaljplan, Tegelbruket 4,  för blandad bebyggelse med både bostäder, lokaler i bottenvåningar, arbetsplatser och service. Planområdet är beläget på Kungsholmen och ingår det som är känt som S:t Eriksområdet, vid Polhemsgatan/Fleminggatan.

Varför?

Vårdverksamheten, S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att avvecklas 2020/2021 för att omlokaliseras till Norra Hagastaden. Därför har Stockholms läns landsting ansökt om en ändring av detaljplan för att utveckla fastigheten Tegelbruket 4 för bostadsändamål. För att skapa en trygg och levande stadsmiljö under hela dygnet ska ett mer varierat innehåll eftersträvas.

Vem?

Fastigheten Tegelbruket 4 ägs av Stockholms läns landsting. 

När?

  • Start -PM kvartal 1, 2017
  • Samråd kvartal 2, 2018
  • Granskning kvartal 4, 2018
  • Antagande kvartal 1, 2019

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad