dcsimg
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Projekt Planerat

Nytt kvarter vid gamla Bussenhusskolan

Tensta

I kvarteret Ledinge 1, på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg, föreslår Stockholms stad ett nytt bostadskvarter med cirka 170 hyresrättslägenheter.

Projektfakta

Vad?

I detaljplanen föreslås 170 lägenheter fördelade på sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga, och de fyra i söder sex våningar med souterrängvåning. I bottenvåningarna finns möjlighet till verksamhetslokaler.

Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.
Stockholmshusen

Projektet ger ett tillskott av bostäder med närhet till naturområden och Tensta centrum.

Konstgräsplanen och basketplanen som ligger i anslutning ska vara kvar. Bollplanerna har rustats upp under 2015.

Varför?

Bussenhusskolans verksamhet lades ner under 2012. Efter att lokalerna stått tomma en längre tid revs skolan vintern 2015/16 då staden bedömde att det inte fanns behov av fler skolor i området. På grund av det stora bostadsbehovet i Tensta liksom i hela Stockholm planeras nu nya bostäder på platsen.

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre.

När?

Antagande beräknas preliminärt till 2017.
Byggstart preliminärt 2017 och inflyttning tidigast 2019.

Bildgalleri

Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Per-Eric Siljestam

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad