dcsimg
Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Flygperspektiv mot nordväst.
Projekt Pågående

Nytt studentboende i Gubbängen

Gubbängen

Plan för 100 studentbostäder i kvarteret Sicklingen 2 nära Gubbängens tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

Projektet bidrar med ett tillskott av 100 stycken mycket efterfrågade studentlägenheter i ett bra kommunikationsläge, nära tunnelbanan.

Byggnaden som planeras längs med Knektvägen planeras bli fem till sju våningar och får en karaktäristisk fasad som ger ett modernt inslag i Gubbängen. Byggnaden som planeras längs med tunnelbanespåret är fem till sju våningar och bidrar till att sänka bullernivån i parken. Tillsammans ramar de båda byggnaderna in parken.

Byggnaderna planeras ha bottenplan med öppen karaktär och användas för studentbostädernas gemensamhetslokaler, vilket bidrar till att stadens vision "Promenadstadens" intentioner - om ett rikt stadsliv och publika bottenvåningar - bidrar till en ökad trygghet i området.

Staden kommer i och med att studentbostäderna byggs även genomföra förbättringar i parken, planering för det sker i exploateringskontorets regi.

Vem?

Byggherre för uppförande av husen är Åke Sundvall Projekt AB och Utopia Arkitekter har ritat dem. Stockholms stad genomför förbättringarna i parken.

När?

Byggstart hösten 2018. Planerad inflytt 2020.

Vill du veta mer?

Den här planen har vunnit laga kraft och är gällande. Du kan se projektets olika tidigare faser och ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten 

Bilder

Visionsbild över nya husen Maja och Knekten i Gubbängen
Visionsbild över nya kvarteret Sicklingen i Gubbängen. Illustration / Utopia
Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia
Nya huset Maja med 57 studentlägenheter. Illustration / Utopia

Kontakt

Mattias Sjöberg

Projektledare, exploateringskontoret

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad