dcsimg
Illustration över kvarter. Framträdande är två flervåningshus.
Flygperspektiv mot nordväst.
Projekt Pågående

Nytt studentboende i Gubbängen

Gubbängen

Plan för 84 studentbostäder i kvarteret Sicklingen 2 nära Gubbängens tunnelbanestation.

Projektfakta

Vad?

Projektet bidrar med ett tillskott av 84 stycken mycket efterfrågade studentlägenheter i ett bra kommunikationsläge, nära tunnelbanan.

Byggnaden som planeras längs med Knektvägen planeras bli fem till sju våningar och får en karaktäristisk fasad som ger ett modernt inslag i Gubbängen. Byggnaden som planeras längs med tunnelbanespåret är fem till sju våningar och bidrar till att sänka bullernivån i parken. Tillsammans ramar de båda byggnaderna in parken.

Byggnaderna planeras ha bottenplan med öppen karaktär och användas för studentbostädernas gemensamhetslokaler, vilket bidrar till att stadens vision "Promenadstadens" intentioner - om ett rikt stadsliv och publika bottenvåningar - bidrar till en ökad trygghet i området.

Staden kommer i och med att studentbostäderna byggs även genomföra förbättringar i parken, planering för det sker i exploateringskontorets regi.

Vem?

Byggherre för uppförande av husen är Åke Sundvall Projekt AB och Utopia Arkitekter har ritat dem. Stockholms stad genomför förbättringarna i parken.

När?

Planen vann laga kraft 2017-03-27. Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.

Vill du veta mer?

Den här planen har vunnit laga kraft och är gällande. Du kan se projektets olika tidigare faser och ta del av handlingarna i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mattias Olsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad