dcsimg
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Projekt Planerat

Ombyggnad av kontorsområde i Kista

Kista

Ett befintligt kontorshus byggs ut och renoveras till fler kontor, hotell och konferensanläggning. Planområdet Hekla 1 ligger i korsningen Isafjordsgatan och Kistagången i Kista.

Bildgalleri

Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster
Vy över korsningen Digitalgatan/Kistagången med Grönlandsparken till vänster.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy från Isafjordsgatan över ny byggnad i korsningen Isafjordsgatan/Kistagången.
Vy över hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen.
Vy över hörnet Kistagången/Digitalgatan som visar entrésituationer mot gaturummen.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsens möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark.
Vy som visar hur den nya kontorsbebyggelsens möter Grönlandsparken med publik bottenvåning och förgårdsmark.

Projektfakta

Kontor byggs om till nya kontor, hotell och konferensanläggning

Kontors- och industrifastigheten Hekla 1 i Kista Plan renoveras och byggs ut till bostäder, förskola, hotell och kontor med publika verksamheter i entréplan. Två nya kontorsbyggnader, ett flerbostadshus och tillbyggnad av två kontorsbyggnader i 5-23 våningar ska byggas.

Gamla lokaler får nytt liv och fler bostäder skapas

De befintliga byggnaderna längs Kistagången och kring Grönlandsparken uppfyller inte dagens krav på kontorslokaler. Byggnaderna har för låga våningshöjder och stängda bottenvåningar. Ägaren Vasakronan vill riva en del av byggnaden och ge möjlighet till nya kontors- och kommersiella lokaler med hög standard som kan attrahera nya hyresgäster.

Projektet stämmer med Stockholm stads mål om att Kista ska fortsätta utvecklas till en mer levande stadsmiljö och fortsätta vara landets viktigaste arbetsplatsområden.

Planområdets läge och omfattning Planområdet omfattar den nordvästra delen av fastigheten Hekla 1 samt en liten del av Akalla 4:1 i Kista. Planområdet är beläget Grönlandsparken med närhet till både Kista Centrum och Helenelunds pendeltågstation.

Tidplan

  • Samråd andra kvartalet 2017.
  • Granskning beräknas äga rum 27 mars till 3 maj 2019. Mer information publiceras i samband med att granskning startar.
  • Antagande: 2 kvartalet 2019.

Ägare

Hekla 1 ägs av Vasakronan AB och Akalla 4:1 ägs av Stockholms stad. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad