dcsimg
Projekt Planerat

Nya hyresrätter planeras i norra Östberga

Östberga

I norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna, planerar Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder 220 nya lägenheter.

Projektfakta

220 nya lägenheter

Stockholms stad planerar tillsammans med Svenska Bostäder 220 nya lägenheter. Området där husen planeras ligger i norra Östberga, mellan Åbyvägen och Östbergabackarna. För att ge plats åt fler lägenheter kommer gatan Östbergabackarna delvis att behöva flyttas.

Arbetet med detaljplanen har pausat tillfälligt och kommer att återupptas i början av 2019. Då kommer även ett område i nordvästra Östberga, nära Åbyvägen och Liseberg att ingå i detaljplanen. I februari 2018 fick tre byggaktörer markanvisningar i det området: Byggvesta för 105 bostadsrätter, Einar Mattsson för 135 hyresrätter och Sveafastigheter Bostad för 125 hyresrätter. Sveafastigheters markanvisning omfattar även två förskolor med totalt 10 avdelningar.

Preliminär tidplan

  • Arbetet med detaljplanen återupptas: början av 2019
  • Samråd om detaljplanen: 2019
  • Detaljplanen antas: början av 2020
  • Byggstart: slutet av 2020
  • Första inflyttning: 2022

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd under perioden 7 juni - 25 augusti 2017. Läs mer om programmet här.

Kontakt

Stina Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad