dcsimg
Projekt Pågående

Parkleken Backen rustas upp

Östberga

Parkleken Backen ska rustas upp och förnyas för att skapa plats för lek för barn i alla åldrar. Projektet görs inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Vi bygger om och förnyar parkleken Backen i Östberga. Platsen ska rustas upp och förnyas för att skapa fler ytor för lek för barn i alla åldrar. Ett programförslag har tagits fram för parkleken (se bild) och upprustningen har delats upp i olika etapper.

Den första etappen (etapp 1a) omfattar upprustning av plaskdammsområdet och en ny allmän toalett i teknikhuset. Beräknas färdigställas under hösten 2017.

Nästa etapp (etapp 1b) omfattar platån ovanför plaskdammen. På platån planeras lek för mellanstora barn, en klätterställning, en snurrplatta, en ny linbana och sittplatser. Arbetet har påbörjas under sommaren och kommer att färdigställas under hösten 2017.

Den tredje etappen (etapp1c) omfattar småbarnslek och planen kring parklekslokalen. Planering av denna etapp utförs under hösten 2017. Byggstart planeras till våren 2018, klart hösten 2018.

Den sista etappen (etapp2) omfattar lek för större barn och planeras genomföras med start 2020. 

Tidplan

Arbetet med de förstas etapperna påbörjas under 2017 och 2018, den sista delen av projektet med plats för större barn planeras påbörjas 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2020.

Bildgalleri

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad