dcsimg
Flygvy Stortorpsvägen Farsta Bild: Ettelva Arkitekter
Projekt Planerat

Radhus och villor på Stortorpsvägen

Larsboda

Planen möjliggör uppförande av radhus och villor ordnade kring en kvartersgata.

Projektfakta

Vad?

16-21 bostäder planeras som radhus och villor på en del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. Syftet är att möjliggöra uppförande av radhus och villor ordnade kring en kvartersgata. Idag finns parkmark på platsen.

Bebyggelsen anpassar sig efter terrängen genom att suterränghus föreslås. Parkering föreslås ske på egen tomtmark samt på kvartersgatan. 

När?

Planerad byggstart under 2019.

Vem?

Exploateringsnämnden anvisade 2011 mark för bostäder inom Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen till Besqab AB. Markanvisningen gällde först ca 35-40 lägenheter men har sedan minskat på grund av platsens begränsningar avseende strandskydd, naturvärden och topografi. Utifrån en bedömning bör en rimlig exploatering vara ca 16-21 bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

    

Rebecka Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad