dcsimg
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Projekt Planerat

Radhus vid Sköndalsvägen

Sköndal

Ny radhusbebyggelse med 15 bostäder planeras på fastigheten Sköndal 2:1 längs med Sköndalsvägen vid korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen. Träd planteras längs med kvartersgatan som också får bilparkering.

Projektfakta

15 radhus i två grupper

Korsningen Sköndalsvägen och Sandåkravägen får nya radhus som kompletterar de befintliga radhusen och villorna vid lokalgatan. Planområdet är ett långsmalt grönområde mellan befintlig radhusbebyggelse och Sköndalsvägen med en gång- och cykelväg. Bebyggelsen placeras så att värdefulla träd och den gröna karaktären kan bevaras.

Planen ska även utvidga gatumark för att möjliggöra ett nytt huvudcykelstråk, en ny busshållplats och markreservat för en bussfil längs Sköndalsvägen.

Bostäder behövs i Stockholm

Värdet av att få fler bostäder i Stockholm motiverar att göra avsteg från nationella riktvärden för trafikbuller enligt Stockholmsmodellen. Sköndals centrum ligger 500 meter bort och det är cykelavstånd till Farsta centrum. Flera busslinjer trafikerar hållplatserna intill planområdet, bland annat busslinjer till Gullmarsplan, Skarpnäck, Farsta och Tyresö.

Tidplan

  • Start PM tredje kvartalet 2014
  • Samråd fjärde kvartalet 2014
  • Granskning 20 juni – 29 augusti 2018
  • Antagande fjärde kvartalet 2018

Ägare och byggherre

Staden är fastighetsägare inom området. Byggherre med markanvisning är Sköndals Projektering AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från parken. Kvartersmarkens möte med parkmarken ska präglas av grönska. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Ena radhusgruppen sedd från Sköndalsvägen. Illustration: Arklab.
Karta.
Området markerat med svart streckad linje.

Kontakt

Henrik Nilzén

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad