dcsimg
Visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Projekt Pågående

Renovering och utveckling av Östermalmshallen

Östermalm

Vi renoverar och utvecklar anrika Östermalms saluhall och uppför ett hotell i på Nybrogatan. Målet är att utveckla Östermalms saluhall, Riddaren 3, till en miljövänlig och modern handelsplats och skapa bättre kommersiella förutsättningar för handeln.

Projektets vision är att säkerställa och vidareutveckla Östermalms saluhalls position som en matdestination med en betydande roll för Stockholm, Sverige och Skandinavien. Östermalms saluhall ska erbjuda en äkta matupplevelse som står för inspiration, kvalitet och kulinariskt expertkunnande.

Bildgalleri

Beskuren visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Interiör Östermalms saluhall Riddaren 3. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Takåsar Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Takåsar Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Nybrogatan Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Nybrogatan Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Innergård Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018
Beskuren visionsbild: Innergård Riddaren 13. Tengbom Arkitekter 2018

Projektfakta

Saluhallen utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats

För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln behöver också utvecklas. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av.

Vi skapar bättre arbetsmiljö och bättre kommersiella förutsättningar för handeln

Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren behöver renoveras och utvecklas, för att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen. Vi vill också utveckla de kommersiella förutsättningarna för saluhallen, genom att skapa nya gångstråk och entréer, flytta restaurangerna till fasadlägen och integrera saluhallen med ett nytt hotell som ska uppföras i grannfastigheten.

Östermalms saluhall är en av stadens finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Vi vill bevara och förstärka saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden för framtiden, bland annat genom att återskapa den ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888. När Östermalms saluhall renoveras bedrivs verksamheten i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen kommer att säljas när handlarna flyttar ut.

Tidplan för saluhallen

Den 14 april 2016 öppnade den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Där kommer handeln att bedrivas de år som ordinarie saluhall hållet stängt. Arbetena planeras att vara klara 2019.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Informationsmaterial

Information om det unika fastighetsprojektet att renovera och utveckla Östermalms saluhall finns i en folder och en flyer i PDF-format.

Östermalms saluhall, utveckling och renovering 2016-2018
Östermalms saluhall

Historik

Tillfällig saluhall

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Följ oss på sociala medier

Kontakt

Olle Henriksson

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

Kommunikationsstrateg, fastighetskontoret

Presskontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad