dcsimg
Foto över Signalparken på våren.
Signalparken maj 2016. Foto: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB.
Projekt Planerat

Signalparken rustas upp och förnyas

Marieberg

Signalparken ska rustas upp för att möta det växande behovet av attraktiva och välkomnande park- och lekmiljöer.

Projektfakta

Signalparken ligger längs Signalgränd i stadsdelen Marieberg på Kungsholmens sydvästra del. I parken finns en lekplats, bänkar, gräsmatta, buskar och flera stora träd. Parken är sliten och behöver rustas upp. Under 2018 kommer den tillfälliga förskolan i parken att tas bort, vilket gör att det finns ytterligare anledning att se över och förnya parken.

Program för förnyelse

Ett program, som anger inriktning och förslag på förnyelse, ska tas fram. Målet är att skapa en attraktiv och välkomnande park för barn och vuxna.

Under april 2018 har allmänheten haft möjlighet att tycka till om hur parken ska förnyas. Idéer och förslag har samlats in på plats i parken den 18 april samt via en webbenkät och mejl. Stort tack till alla som medverkat! Inkomna synpunkter blir ett av flera viktiga underlag till vårt arbete med att ta fram ett förslag till förnyelse av parken. I vårt fortsatta arbete kommer vi göra avvägningar och behöva prioritera mellan alla olika intressen som finns.

Enligt projektets tidplan ska det finnas ett förslag till program framtaget till hösten 2018 och det kommer då ges möjlighet att tycka till om föreslagna åtgärder. 

Tidplan

Program tas fram under 2018. Projektering genomförs 2019. Upprustningen genomförs 2020. 

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med trafikkontoret.

Vill du veta mer?

I sammanställningen av synpunkter från allmänheten finns mer om den medborgardialog som hölls våren 2018.

Signalparken - sammanställning av allmänhetens synpunkter våren 2018

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad