dcsimg
Projekt Planerat

Skeppsholmsviken, Gröna Lund

Djurgården

Gröna Lund är ett besöksmål i Stockholm vars utveckling är till nytta för hela staden. En utvidgning av nöjesfältet på delar av kvarteret Skeppsholmsviken har en historisk förankring och kan bidra till att skapa nya värden på Djurgården.

Stockholms stad har påbörjat ett arbete med en detaljplan i syfte att göra det möjligt att utvidga Gröna Lunds nöjesfält samt att skapa attraktiva publika platser kring nöjesfältet, däribland ett promenadstråk nära vattnet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Gröna Lunds nöjesfält åt nordväst samt att skapa attraktiva offentliga miljöer runt nöjesfältet och vid vattnet väster om nöjesfältet.

Tidplan

Samråd hölls den 14/11 2017 - 31/1 2018, därefter redovisas samrådet och inkomna synpunkter i stadsbyggnadsnämnden under andra kvartalet 2018. Granskning planeras till kvartal 4 2018.

Detaljplanen kan sedan godkännas i stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2019 innan den slutligen kan antas av kommunfullmäktige under 2019. 

Byggherre

Byggherre är AB Gröna Lunds Tivoli. Gröna Lund äger också större delen av marken, men det finns även bitar som ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad.

Bildgalleri

Vy över Allmänna Gränd
Vy över Allmänna Gränd
Vy över Falkenbergsgatan
Vy över Falkenbergsgatan
Skeppsholmsviken Fasader
Skeppsholmsviken Fasader

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Martina Norrman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Sophia Åqvist

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad