dcsimg
Flygbild över skolbyggnaden med atriumtaket.
Projekt Pågående

Skola vid Tullgårdsgatan

Södermalm

Skolan på Tullgårdsgatan 12 på Södermalm blir kvar i kvarteret Hönsfodret 1.

Projektfakta

Skolan vid Tullgårdsgatan blir kvar

Fastigheten kvarteret Hönsfodret 1 består av en byggnad belägen mellan Hammarbykanalen i söder, Tullgårdsparken i norr och bostadskvarteren längs Norra Hammarbyhamnen i öster och väster. 

Fastigheten har tidigare använts som skola, kontor och lager med serviceverkstad för bilar. Nu har skolverksamheten till stora delar ersatt övriga verksamheter. Den här detaljplanen innebär ändras nu så att befintlig skolverksamhet som idag bedrivs ska kunna vara kvar. Skolans verksamhet är fördelad på cirka 600 elever i högstadium, gymnasium och vuxenutbildning.

Ny ljusgård på plan 4

Möjligheten att anordna friyta för utevistelse är begränsad i direktanslutning till fastigheten. Skolverksamhet får därför endast bedrivas för högstadium, gymnasium eller vuxenutbildning. Befintlig byggnad har på våning 4 en inbyggd gård på 290 kvm med ljusinsläpp där taket går att öppna till det fria. Detta är en kvalitet för skolverksamheten då atriet kan inredas som uppehållsrum eller för samlingar och på det sättet fungera som en lättillgänglig friyta. Detaljplanen kompletteras därför med en utformningsbestämmelse att ett atrium på minst 290 kvm ska finnas, med likvärdiga kvaliteter som i befintlig byggnad. Utevistelse kan tillgodoses i Blecktornsparken direkt norr om fastigheten eller på kajen vid Hammarby kanal.

Laga kraft

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Ägare

Fastigheten Hönsfodret 1 ägs av Stockholms kommun genom Exploateringsnämnden. Fastigheten är upplåten med tomträtt till Folksam Ömsesidig Sakförsäkring.

Område utlagt som kvartersmark (sedan tidigare: kontor, genomändringen: skola) ska utgöra en eller flera separata fastigheter. Ny fastighet bildas genom avstyckning.

Karta över var fastigheten ligger markerad med röd ring.
Karta över fastighetens placering markerad med röd ring.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad