dcsimg

Bor eller arbetar i Slussen

Flygbild Slussen
Flygbild över Slussen, 2018. Foto: Lennart Johansson

Här hittar du som bor eller jobbar vid Slussen samlad information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig.

Sommaren 2016 påbörjades de stora arbetena med att bygga om Slussen. Under byggtiden uppstår luftburet buller från rivningen och från grundläggnings- och konstruktionsarbeten. Det kommer också uppstå stomljud från borrningar och sprängningar.

Bussterminal i Katarinaberget

I början av 2019 kommer sprängningsarbetena för en bussterminal i Katarinaberget att sätta igång och börja märkas av för boende i närområdet. Arbetena kommer orsaka vibrationer vid sprängning samt stomljud vid borrning.

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken och bussterminalen i Katarinaberget är en central del av lösningen. Arbetena för bussterminalen kommer att pågå till 2023. Det är under de första två åren som bergschakten kommer att pågå, det vill säga borrning, sprängning och utlastning. Arbeten som orsakar stomljud kan komma att pågå vardagar klockan 7-22. Sprängningsarbetena kommer i huvuddel att pågå 2019-2020 och är uppdelade i tre separata bergrum som sedan kopplas ihop. 

Sprängningar och sms-tjänst

I samband med sprängningarna, som kan vara flera sekunder långa, kommer det att uppstå vibrationer i berget som sprider sig till närliggande fastigheter. Projekt Slussen har ett omfattande kontrollprogram för att säkerställa att vibrationerna inte gör skada. Systemet varnar om nivåerna närmar sig gränsvärdet för någon av fastigheterna.

Vill du ha ett sms inför varje sprängsalva kan du skriva in ditt mobiltelefonnummer på stockholm.se/slussensprangning

Buller & Stomljud

Boende vid Slussen

Under byggtiden kommer luftburet buller och stomljud att uppstå. Dels på grund av rivningsarbeten men även från grundläggnings- konstruktions- och bergarbeten.

Arbeten som orsakar luftburet buller får pågå vardagar klockan 07-19. Arbeten som orsakar stomljud får pågå vardagar klockan 07-22. Sprängningarna i berget har inga fasta sprängtider.

Verksamheter vid Slussen

Under byggtiden kan du som är verksam i området påverkas av våra arbeten. Vår utgångspunkt är att i möjligaste mån minska störningar och undvika skador. Det gör vi till exempel genom att kräva att våra entreprenörer använder skonsamma metoder och genom omfattande kontrollprogram.

Ladda hem blanketten om du vill anmäla en skada

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad