dcsimg

Bor eller arbetar i Slussen

Närmast i bild ser vi en stor mängd människor som sitter vid cafébord och äter. I bakgrunden ser man ett uppträdande. Solen lyser och längst bak i bild tornar Katarinahissen upp sig mot himlen.
En dag på Slussen var ett trevligt event för både boende och Stockholmare. Foto/Lennart Johansson

Här hittar du som bor eller jobbar vid Slussen samlad information om hur ombyggnaden kan komma att påverka dig.

Sommaren 2016 påbörjades de stora arbetena med att bygga om Slussen. Under byggtiden uppstår luftburet buller från rivningen och från grundläggnings- och konstruktionsarbeten. Det kommer också uppstå stomljud från borrningar och sprängningar.

Inför varje byggstart genomförs besiktningar i de fastigheter som kan komma att påverkas av vibrationer under byggtiden. Många fastigheter har redan fått exempelvis nya fönster installerade.

Buller, vibrationer och stomljud

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Uppdaterad