dcsimg

Utställningslokal Slussen

Slussen utställningslokal på Stadsgården 8.
På utställningen lär du dig mer om både Slussens historia och framtid.

Utställningen om nya Slussen sätter ombyggnaden i ett sammanhang, både som en del av den växande staden och som ett led i historien. Här kan du också ta en virtuell tur i utställningslokalen. Du hittar oss på Stadsgården 8.

Klicka på bilden för att ta en tur i lokalen

Varje århundrade sedan 1600-talet har platsen för Slussen byggts om för att anpassas till tidens krav och dra nytta av nya tekniska landvinningar, precis som det arbete som görs nu. Stockholms stad bygger nu den femte Slussen på samma plats och utställningens fyra huvuddelar är tänkt att spegla det arbetet.

  • Avdelningen Slussen i den växande staden visar till exempel var i staden det byggs och vilka investeringar som görs i vägar och spår.
  • Under rubriken byggtiden berättas om genomförande och de tekniska utmaningarna.Vattnet i fokus visar hur vattnet blir mer tillgängligt i den nya anläggningen och att anläggningen är klimatanpassad för de kommande 100 åren.
  • Den stora trämodellen från detaljplaneutställningen visar arkitekternas intentioner.
  • Utställningslokalen på Stadsgården åtta ligger mitt i byggområdet och tanken är att utställningen ska finnas kvar så länge ombyggnaden pågår.

Utställningen är gratis och är bemannad och öppen för alla varje helgfri tisdag, onsdag och torsdag 12–18 samt lördagar 11–15.

Du har även möjlighet att komma hit på ett studiebesök.

Information om studiebesök hittar du här.

Följ med på en vandring i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia.

Läs mer hos Medeltidsmuseet.

På vår bildsajt slussenexpo.se får kan du dessutom ständigt få nya uppdateringar om hur området ser ut idag. Här finns också en 3D-miljö som visar upp framtida Slussens gestaltning.

Vår externa webbplats Slussenexpo.

Uppdaterad