dcsimg
Projekt Genomfört

Spårvägsparken rustas upp och utvecklas

Fredhäll

Spårvägsparken har förnyats för att möta behovet av trivsamma och attraktiva miljöer för lek och vistelse. Den nya lekplatsen invigdes den 18 maj 2018.

Projektfakta

Spårvägsparken ligger i hjärtat av Fredhäll, i korsningen Rålambsvägen/Frödingsvägen. Tidigare låg en spårvägshållplats här, numera är det en busshållplats. Fram till sommaren 2014 uppläts en stor del av parken till förskolepaviljonger, dessa har nu flyttats och en förnyelse av lekparken planeras.

Spårvägsparken är i behov av förnyelse samt av förbättrade och utökade lekmöjligheter. Utöver den lilla lekplatsen intill plaskdammen i Fredhällsparken är Spårvägsparken den enda lekplatsen i området och en satsning på parken behövs för att möta det ökande behovet av tillgängliga, trygga, spännande och hållbara platser för lek i Fredhäll/Marieberg.

Under 2015 har en dialog med allmänheten hållits kring parkens förnyelse och ett program har arbetats fram och beslutats i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Mål för upprustningen

Lekplats med ett tema - Skapa en spännande och hållbar stadsdelslekplats med en historisk koppling till 2:ans spårvägshållplats som en gång låg här.

Förbättrad orienterbarhet och tillgänglighet - Det är angeläget att skapa bättre orienterbarhet och tydliggöra parkens entréer. Detta görs genom att dela upp platsen i mindre rum och genom att förstärka belysningen.

Ytor för fri lek - Det är viktigt att skapa en lekplats där det fortsatt finns utrymme för fri lek och spel med ytor som är flexibla och inte givna en särskild användning.

Fina parkkvalitéer - Grönska ska ges plats och kopplingen till intilliggande parstråk stärkas. Parken ligger centralt i Fredhäll och ska vara välkomnade för alla.

Tidplan

Parken är färdigställd och invigdes den 18 maj 2018.

Ansvarig

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet i samarbete med trafikkontoret.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet i programmet som beskriver upprustningen samt se illustrationsplanen över åtgärderna.

Spårvägsparken_illustrationsplan.pdf

Spårvägsparken_Program_dec 2015.pdf

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad