dcsimg
Avloppsledningens dragning från Brommaplan förbi Ålsten, Eoshäll, Sickla och vidare till, Henriksdals reningsverk.
Den nya avloppsledningens dragning från Brommaplan förbi Ålsten, Eolshäll och vidare till Sickla reningsverk (del av Henriksdals reningsverk).
Projekt Planerat

Stockholms framtida avloppsrening

Bromma, Hägersten-Linjeholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck

Stockholms framtida avloppsrening är ett projekt för att Stockholm ska få renare vatten i Mälaren och Östersjön. Henriksdals reningsverk byggs om till ett av världens modernaste reningsverk, Bromma reningsverk läggs ner och västerorts avloppsvatten leds över till Henriksdal genom en planerad 14 km lång ledning.

Projektfakta

Ledning mellan Bromma och Henriksdal

Förslag till fyra detaljplaner som stödjer projektet Stockholms framtida avloppsrening. Inom detaljplanerna ryms en ny avloppsledning mellan Bromma och Henriksdal, utbyggnad av infrastruktur längs med ledningens dragning, om- och utbyggnad vid Sickla reningsverk och teknisk anläggning i bergrum under Ålstensskogen.

Bromma reningsverk stänger

Bromma reningsverk stängs och en avloppstunnel byggs 30–90 meter under mark mellan Bromma och Henriksdals för att leda avloppsvatten från västerort till Henriksdal. Henriksdals reningsverk blir ett av världens mest moderna med dubbel kapacitet gentemot idag.

Arbetet berör fyra detaljplaner

Dessa är:

Hållbar satsning för Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi 20 000 fler som ska duscha, gå på toaletten, diska och tvätta kläder – vilket betyder allt mer avloppsvatten som behöver renas.

Genom satsningen stärker Stockholm sin position som en av världens mest hållbara storstäder:

  • Vattnet i Mälaren blir ännu renare genom minskade utsläpp vid kraftiga regn
  • Med den nya lösningen minskar utsläppen i Östersjön kraftigt
  • Transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner

Vem bygger?

Stockholm Vatten och Avfall inom projektet Stockholm framtida avloppsrening bygger om reningsverken och bygger avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

Tidplan

Henriksdals reningsverk byggs för närvarande om för att kunna bibehålla gällande värden för avloppsrening i väntan på att vi kan starta igång projektet Stockholms framtida avloppsrening.

Den planerade tunneln och utbyggnationen av Sickla anläggningen beräknas börja byggas i december 2017.

Påverkan i närområdet

De som påverkas av Stockholms framtida avloppsrening är boende och verksamheter utmed den planerade tunnelsträckningen och de boende ovanför Henriksdals reningsverk.

Boende längs med tunnelsträckningen kan uppfatta ett vibrerande ljud då sprängning eller borrning sker 30 meter under marken i närheten. Totalt pågår arbetet cirka 10 veckor längs med tunnelsträckningen. Arbetes med tunneln förflyttas framåt med cirka 20 meter per vecka.

Andra som påverkas är de som bor vid arbetsplatsområdena och utmed de vägar där Stockholm Vatten och Avfall planerar att frakta bort bergmassor:

  • Vid Åkeshov ut mot Drottningholmsvägen.
  • Från Smedslätten planerar vi åka Alviksvägen upp mot Alviksplan.
  • Från Eolshäll planerar vi att åka Hägerstens allé, Stjernströms väg och Personnevägen upp mot E4:an.

Antalet transporter av bergmassor varierar. Transporterna ökar successivt i antal. Under en tremånadersperiod år två av byggnationen når transporteringen sitt max och avtar därefter successivt under år tre.

Du följer arbetet med Stockholms framtida avloppsrening på stockholmvattenochavfall.se/framtidensavloppsrening

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Du kan också följa projektet på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats. Där kan du få mer information och enkelt kontakta projektansvariga samt prenumerera på tjänster som telefonavisering vid sprängning.

Stockholms framtida avloppsrening på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats

Kontakt

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten och Avfall

Emma Engleson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad