dcsimg
tecknad bild av huset
Vy från sydväst. Huset sett från tunnelbanestationen Sandsborgs perrong. (Illustration: Reflex Arkitekter.)
Projekt Planerat

Studentbostäder i Dalens centrum

Gamla Enskede

Detaljplanen, Dalen 13, gör det möjligt att bygga ett lamellhus med cirka 50 studentlägenheter på platsen för en grusad bollplan. En miljöstuga kommer att rivas och ersättas med en ny. En ny mindre konstgräsplan ersätter den tidigare bollplanen.

Projektfakta

Vad?

Cirka 50 studentbostäder i lamellhus strax norr om Dalens centrum.

Varför?

Idag finns inga studentbostäder i området som ligger i den utbyggda tunnelbanans influensområde.

När?

  • Samråd hölls 21 maj – 2 juli 2015.
  • Granskning pågår 25 oktober - 22 november 2017.
  • Antagande planeras till första kvartalet 2018.

Vem?

Svenska Bostäder och Stockholms stad. Planområdet är beläget i västra kanten av stadsdelen Dalen, strax intill Dalens centrum och Sandsborgs tunnelbanestation. Planområdet utgörs till största delen av en grusad bollplan på fastigheten Enskede Gård 1:1 samt en infartsgata med tillhörande vändplan/lastgård på fastigheten Dalen 13. Planområdet omfattar cirka 3 400 kvadratmeter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

tecknad bild av huset sett från sidan
Studenthuset sett från sydöst med torget i ryggen. Den inhägnade konstgräsplanen och parkytan i förgrunden. Illustration av Reflex Arkitekter.
tecknad bild av huset
Vy från sydväst. Huset sett från tunnelbanestationen Sandsborgs perrong. (Illustration: Reflex Arkitekter.)

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Nya bostäder vid Dalens centrum

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad