dcsimg
Projekt Pågående

Svandammsparken rustas upp

Midsommarkransen

Svandammsparken i Midsommarkransen rustas upp för att skapa en mer trivsam miljö. Parkens besökare har lämnat synpunkter och bidragit med idéer till utformningen. Första etappen i norra delen av parken blev klar i juli 2018.

Nyheter

Projektfakta

Norra delen av parken rustas upp

Upprustningen av Svandammsparken omfattar i en första etapp den norra delen av parken.

Parken ska fylla behov för många olika besökare och det tar vi hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken ska se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015. Samråd, då allmänheten var välkommen att lämna synpunkter på programförslaget, pågick i april 2016.

I och med upprustningen har parken fått

  • en större plaskdamm med teknikhus och toalett
  • lekplats för mindre barn
  • ny entré från Tellusborgsvägen/Oktobergatan
  • nya sittplatser
  • ny belysning
  • nya träd som ersätter de dåliga.

Tretton nya träd

I september 2017 fälldes tretton träd i norra delen av parken för att kunna ersättas med nya. Träden som fälldes, tolv pilar och en lönn, bedömdes av en arborist för att se vilka som var i dåligt skick på grund av ålder, sjukdomar och skador. I en park där många vistas är det viktigt att tänka på säkerheten, både för barn och vuxna, och pilar har en relativt kort livslängd.

Tretton nya träd ska planteras och vara i stora storlekar för att ge snabb effekt. Träden som valts är silverlönn, fylldblommigt körsbär, näverhägg, lönn och silverpil. Dessutom planteras buskar, till exempel magnolia, prydnadsapel och ligustersyren. Eftersom Svandammsparken är en stadsdelspark ska den innehålla blommande växter.

Lista på träd som fälls och nyplanteras

Upprustningen pågår 2017–2018

Upprustningen av Svandammsparken påbörjades i september 2017. Den 12 juli 2018 blev den första etappen klar.

Södra delen av parken kommer att rustas upp i en framtida etapp.

Staden driver projektet

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor. Entreprenörer är Y2 Anläggning AB.

Illustrationer

Kontakt

Hägersten-Liljeholmen

Trafikkontoret

Uppdaterad