dcsimg
Projekt Planerat

Teaterparken - din nya stadsdelspark

Grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen planeras nu att utvecklas till en stadsdelspark. Under våren kommer du få möjlighet att hjälpa till.

Om projektet

Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Teaterparken planeras stå färdig under 2022.

Hjälp oss att utveckla parken

Hur tycker du att parken ska se ut? Vad saknar du i området idag? Vad tycker du ska finnas i en stadsdelspark? Vi vill ha din hjälp att utveckla Teaterparken och kommer under våren 2019 att på olika sätt ge dig chansen att påverka hur parken ska bli i så kallad tidig dialog.

Tyck till om parken - via en webbenkät

Vi har haft en enkät öppen med några frågor om den kommande parken. Chansen att tycka till direkt här på webben fanns till och med den 17 maj, vi kommer att återkomma med resultatet, så snart det är sammanställt. Tack för ditt engagemang!

Parkpromenad med fika

Grupp-promenader i grönområdet där vi pratar om hur det kan utvecklas.
Tar cirka 1,5 timme och genomförs i april. Fika ingår.
OBS! Promenaderna är nu avslutade. Tack alla som deltagit!

Parkfest

Lördagen den 11 maj klockan genomfördes en parkfest med cirka 600 besökare och hundratals förslag för parken. Stort tack till alla som besökte parken, och alla som kom med förslag!

Vad händer sen?

Alla synpunkter som kommit in under våren sammanställs nu. Under hösten 2019 återkopplas resultaten till er. 

 

Parken idag

Lurparken i grönområdets norra del.
Lurparken i grönområdets norra del.
Promenadväg löper genom det natursköna grönområdet.
En promenadväg löper genom området.
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
Amfiteatern föreslås utvecklas. Vad vill du se här?
I den södra delen av grönområdet.
I den södra delen av grönområdet.

Nyheter Telefonplan

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad