dcsimg
Kulturhuset. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
Projekt Pågående

Upprustning av Kulturhuset

Norrmalm

I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern pågår ett intensivt arbete för att planera och genomföra en modernisering av Kulturhuset och Teaterhuset, Skansen 23. Byggnaderna uppfördes för snart 50 år sedan och det är framförallt de tekniska systemen som behöver bytas ut. Arbetena är nödvändiga för att byggnaderna ska fortsätta vara en knutpunkt för stadens kulturliv i ytterligare 50 år.

Projektfakta

4 000 fasadglas har bytts ut

Under 2017 bytte vi omkring 4 000 kvadratmeter av Kulturhusets fasadglas. Det nya glaset är betydligt mer energieffektivt och en viktig insats för att skapa en miljösmart och ekonomiskt hållbar byggnad. Eftersom glasfasaden är en viktig del av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värde har bytet av fasadglaset gjorts i samarbete med Stadsmuseet.

Byggnadens teknik rustas upp

Under 2018 pågår en intensiv planering inför genomförandet av den tekniska upprustningen. Projektering, upphandling och dialog med alla hyresgäster är exempel på viktiga arbetsmoment under denna tid. Själva bygget kommer att pågå från januari 2019 till sommaren 2020. Under byggtiden kommer vi att byta ut alla centrala system och sanera miljöfarliga ämnen. Nya anläggningar för el värme, kyla och ventilation kommer att skapa en mycket bättre inomhusmiljö, för besökare och för personal som arbetar i byggnaderna.

Under byggtiden kommer Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet att tillfälligt flytta ut och bedriva sin verksamhet på olika ställen runt om i staden. Flera restauranger kommer också att tillfälligt stänga ner eller flytta sin verksamhet under byggtiden. På ”plattan-plan” och Drottninggatan kommer en del verksamheter att finnas kvar med sin service och tjänster till allmänheten.

Ökad tillgänglighet och nya ytor för kultur och näringsliv

Projektet vill öka tillgängligheten och skapa nya ytor för kultur och näringsliv i framtiden. Det innebär att vi också tittar på hur ytorna på "plattan-plan" och gatuplan kan användas mer effektivt, särskilt i Kulturhuset.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.

Frågor och svar

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Christer Ek

Projektledare, fastighetskontoret

Annika Alered

Förvaltare, fastighetskontoret

Linda Laine

T.f. kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Följ oss på sociala medier

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad