dcsimg
Projekt Pågående

Upprustning av Tensta centrum

Tensta

Vi bygger om Tensta centrum för ett grönare, mer attraktivt och tryggare Tensta.

Projektfakta

Ny utrustning och förbättrad tillgänglighet

Vi bygger om Tenstagången, Tenstaplan, Taxingeplan och Gullinge lekplats för ett tryggare och mer attraktivt Tensta för alla. Upprustningen sker i flera etapper.

Under 2017 och våren 2018  genomför vi etapp 1 där vi rustar upp Tenstagången. Vi kommer bland annat placera ut nya sittmöbler, ny utrustning, renovera trädens växtbäddar och förbättra tillgängligheten. 

I de senare etapperna rustar vi upp Taxingeplan, Tenstaplan och tvärkopplingarna mellan dessa. Dessutom kommer vi att förbättra belysningen i hela Tensta centrum.  

Projektet är genomfört, förutom en del belysningsarbeten som planeras genomförda sommaren 2019.

Tenstas lokala utvecklingsprogram

Förbättringarna utgår från Tenstas lokala utvecklingsprogram som prioriterar ökad säkerhet och upplevd trygghet, särskilt för kvinnor. Fokus ligger även på att skapa en mer tillgänglig, attraktiv, ren och lekfull utemiljö för alla.

Program för Tensta, del 1

Program för Tensta, del 2

Tensta centrum belysningsprogram

En del av satsningen Grönare Stockholm 

Upprustningen är en del av stadens satsning Grönare Stockholm. Målet med satsningen är att minska skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer genom att rusta upp och förbättra områden som försummats. I Tensta innebär det att standarden på de offentliga platserna i området kan höjas under kommande år.

Galleri

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad