dcsimg
Kartbild med område markerat.
Grön markering på kartan visar området Hässelby Strand Centrum. Karta: Stockholms stad.
Projekt Pågående

Utveckling av Hässelby strand centrum

Hässelby Strand

I Hässelby strand centrum pågår byggnation av flera lägenheter, lokaler för olika verksamheter och nya gator. Staden kommer även att anlägga ett nytt torg och en ny rondell.

Projektfakta

200 nya bostäder och lokaler

Vid årsskiftet 2000-2001 sålde Stockholms stad Hässelby strand centrum, förutom kyrkan, till byggbolaget Skanska. Skanska har därefter överlåtit några av projekten till andra byggaktörer, som Hökerum Bygg och Alm Equity.

Totalt kommer det att byggas cirka 200 bostäder, samtliga bostadsrätter, inom Hässelby strand centrum. Flera av dessa har redan färdigställts.

Centralt i Hässelby strand har Alm Equity byggt ett högt hus på Piedestalen 1. Huset innehåller bostäder och i husets bottenplan finns lokaler och matvarubutik. Bredvid detta hus, på Myntkabinettet 1, bygger Alm Equity ytterligare ett hus som innehåller bostäder och lokaler i delar av gatuplanet. Byggnation pågår och arbetena beräknas vara avslutade under slutet av 2018.

Huset vid kvarteret Jaktpaviljongen 4, den plats där förskolan Maltesholmsvägen 150-152 tidigare låg, har Skanska byggt. Inflyttning har ägt rum. Kvarteret Hundgården, där stationsbyggnaden ligger, byggstartades hösten 2012 av Hökerum Bygg. Inflyttning har ägt rum.

Stockholms stad bygger torg, rondell och plats för återvinning

Exploateringskontoret kommer att anlägga ett nytt torg, Maltesholmstorget, som ligger söder om Fyrspannsgatan och norr om Hässelby strands kyrka. Öster om kyrkan på Maltesholmsvägen vid befintlig parkeringsyta kommer staden att bygga plats för återvinningsstation. Exploateringskontoret bygger också en rondell med stenbeläggning vid korsningen Maltesholmsvägen och Aprikosgatan.

Byggstart av torg, rondell och plats återvinningsstation planerades till våren 2018, med färdigställande i början av 2019. Arbetet har blivit framskjutet på grund av överklagan. Stadens förhoppning är att komma igång med arbetet under hösten 2018.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas i närområdet under byggnationen.

Stort behov av bostäder

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. I Hässelby strand centrum pågår byggnation av flera lägenheter, lokaler för olika verksamheter samt ett nytt torg och nya gator.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Lilly Lwam Abraham

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad