dcsimg
Tekniska nämndhuset
Projekt Pågående

Utveckling av Tekniska nämndhuset

Kungsholmen

Tekniska nämndhuset ska utvecklas till en modern och funktionell kontorsbyggnad, med plats för 1400 medarbetare i huvudbyggnaden Klamparen 7. När hela fastigheten är ombyggd frigörs flera byggnader för andra ändamål. Lokalerna ska i framtiden på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan förvaltningarna och servicen till medborgarna.

Bildgalleri

Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Kontorslandskap, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Matsal, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Matsal, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Matsal, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Matsal, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Mötesrum, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Mötesrum, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Pausyta, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset: Pausyta, LINK arkitektur 171019
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad
Tekniska nämndhuset Kungsholmen. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad

Projektfakta

Lönsamt för staden på lång sikt

Projektet innebär att staden tar ett helhetsgrepp om fastigheten och utvecklar ett kontor med 1400 arbetsplatser i Klamparen 7. Vi utvecklar lokalerna för att på ett bättre sätt stödja samarbetet mellan och inom förvaltningarna och därigenom förbättra servicen till medborgarna. Detta är en lönsam investering för staden på lång sikt. Genom att effektivisera ytorna kommer vi att minska den använda ytan per anställd. Samtidigt frigörs också fastigheter som kan användas för andra ändamål.

Utvecklas till ett hållbart kontor

Staden vill utveckla Tekniska nämndhuset till ett hållbart kontor. Det innebär till exempel att:

  • genomföra energi- och klimatförbättringar genom byten av tekniska system och installationer,
  • möjliggöra att ytorna används mer effektivt,
  • skapa flexibla ytor som enklare kan anpassas när verksamhetens behov ändras,
  • utveckla gröna tak på lämpliga platser,
  • förbättrad inomhusmiljön,
  • förbättra möjligheter till käll- och avfallssortering,
  • skapa fler cykelparkeringar och laddplatser för elbilar i garagen,
  • ta hand om byggnadens kulturvärden.

Lokalerna anpassas, utvecklas och moderniseras 

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965 och inga större renoveringar eller moderniseringar har gjorts sedan dess. Lokalerna behöver anpassas och utvecklas enligt dagens standard och arbetsformer och upprustning av alltifrån ventilation, akustik, tillgänglighet och energi behöver göras.

Nyinvigning är planerad till 2023

Ombyggnaden kommer att ske etappvis och pågå sammanlagt fem år. Klamparen 8 kommer att iordningsställas för evakuering. Preliminär byggstart är 2018 med möjlig inflyttning av Etapp 1 år 2020. Nyinvigning av hela fastigheten är planerad till 2023.

När projektet är klart kan Klamparen 8, tillbyggnaden Klamparen 11 och Kanalhuset frigöras för andra ändamål. Även en tomt i Söderstaden, där staden tidigare utrett en ny placering av Tekniska nämndhuset, kan nu i och med detta projekt utvecklas för annan verksamhet.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Flytten berör exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.

Vad händer i projektet?

Byggstart för Tekniska nämndhuset

I september 2018 startade ombyggnaden av Tekniska nämndhuset, som ska bli en modern och funktionell kontorsbyggnad med plats för 1 400 medarbetare från Stockholms stads tekniska förvaltningar.

Under ombyggnaden kommer medarbetare från miljöförvaltningen att evakueras till det så kallade Separatorhuset, berättar projektansvarige och samordnande projektledaren Eric Tedesjö på fastighetskontoret.

– Alla kommer inte att kunna sitta kvar i huset medan arbetet pågår, säger han. Men vi kommer inte att tömma byggnaden helt utan bygga om en del i taget.

Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och exploateringskontoret blir kvar i huset. Fastighetskontoret flyttar in lagom till invigningen 2023. Samtliga tekniska förvaltningar har varit med och påverkat utformningen av sin nya hemvist. Mycket kommer att se annorlunda ut.

– På bottenvåningen bygger vi möteskluster med större utställningsytor för medborgarna, och de små rummen uppe i huset ersätts av öppna kontorslösningar, säger han.

– Vi kommer självklart att vara rädda om, dra nytta av och lyfta fram byggnadens arkitektoniska och konstnärliga värden samt fasta installationer.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Olle Henriksson

Projektledare, fastighetskontoret

Eric Tedesjö

Projektledare, fastighetskontoret

Linda Laine

T.f. kommunikationschef, fastighetskontoret

Presskontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad