dcsimg

1. Etaget

Fyra smala hus med avtrappningar, olika höjd och tegelfasader i olika nyanser. En känsla av ett "mini-Manhattan" i New York.
Foto: Lennart Johansson.

Ett mini-Manhattan med urbana bostäder på västra Kungsholmen.

Västra Kungsholmen har de senaste åren förtätats kraftigt. Här finns en blandning av bostäder och verksamheter i slutna kvarter och hus på åtta våningar eller mer.

Etaget är ett mycket urbant flerbostadshus med 10 till 13 våningar längs en ganska smal gata. Arkitekterna beskriver det som ett  ”mini-Manhattan” med en för New York typisk avtrappning, mer som stildrag än för att ge mer dagsljus.

Bottenvåningen har butiker och fasaden är i tegel av olika kulörer med inslag av plåt. En förskola i kvarteret mittemot har en för området typisk minimal uteplats vid entrén.

Juryns kommentar

 

En byggnad väl lämpad för sin plats som smälter in utan att falla undan. En balans mellan variation och struktur. Tegel som bas ger variation i nyanser och mönster vilket ger liv åt byggnaden. Förskjutningarna ger en illusion av att det är flera hus – trots det blir det inte rörigt.

Bilder och karta

Fyra smala hus med avtrappningar, olika höjd och tegelfasader i olika nyanser. En känsla av ett "mini-Manhattan" i New York.
Foto: Lennart Johansson.
Bild tagen snett underifrån där man tydligt ser husen lite olika vinklar och avtrappningar. Fasaderan är av tegel i olika form och kulörer.
Foto: Kjellander Sjöberg
De olika husen i Etaget. Husen vinklar sig längs gatans sväng och har olika höjd och material.
Foto: Lennart Johansson.
Bild tagen snett underifrån där man tydligt ser husen lite olika vinklar och avtrappningar. Fasaderan är av tegel i olika form och kulörer.
Foto: Lennart Johansson.
Vy från gatan ned mot kvarteret Etaget.
Foto: Lennart Johansson.
Detaljbild över de olika husens fasad och material.
Foto: Kjellander Sjöberg.
Byggnadens placering på karta.
Byggnadens placering på karta.

Fakta

Projekt: Etaget
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Paradiset 19, 21
Adress:  Nordenflychtsvägen 64
Stadsdel: Kungsholmen
Byggherre: Brf Etaget/Tobin Properties
Arkitekt: Kjellander Sjöberg

Uppdaterad