dcsimg

2. Hållbarhetshuset KTH

Huset i solnedgång där det varma teglet lyser. Buskar på gården framför.
Foto: Peder Lindbom.

KTH har fått ett omsorgsfullt tillägg som visar på tegelarkitekturens hållbarhet.

Byggnaderna på KTH präglas av det röda teglet. Från den äldsta generationen kraftfulla tegelmurar och kringbyggda gårdar till de senare tillskottens fristående skarpskurna volymer. 

Hållbarhetshuset knyter an till profileringen hos de tidiga tegelmurarna, vilket tillsammans med varierande fönstermått skapar en livfull men samtidigt lite högtidlig fasad. Den prismatiska formen får huset att se smalare ut än det är och höga våningshöjder ger en mångsidigt användbar byggnad som kan tåla många ombyggnader.

Namnet har huset fått av institutionen för hållbar utveckling som finns här. Men viktigare är att hållbarheten finns i klassificeringen som Miljöbyggnad Guld och än mer i arkitekturens kulturella hållbarhet.

Juryns kommentar

 

En samtida byggnad som stramt tar stöd i en klassisk tradition. Byggnaden har en egen identitet samtidigt som den samspelar med omgivningen. Fasaden är vid första anblick närmast anspråkslös. Vid närmare granskning visar den sig rik i sin enkelhet och blir aldrig monoton.

Bilder och karta

Huset i solnedgång där det varma teglet lyser. Buskar på gården framför.
Foto: Peder Lindbom.
Hållbarhetshuset har en mjukt tegelröda färg och profilering från områdets murar. Stora glaspartier och formen på huset som ska likna en prismas kanter gör att huset upplevs som ståtligt.
Foto: Antonius van Arkel.
BYggnaden med annat äldre hus i området i förgrunden.
Foto: Antonius van Arkel.
Flygfoto ovanifrån över byggnaden.
Foto: Peder Lindbom.
Byggnaden med annat äldre hus i området i förgrunden.
Foto: Peder Lindbom.
Detaljbild från gatan över entré och husets prisma-kanter.
Foto: Antonius van Arkel.
Interiör av en trappa med vacker form och järnräcken.
Foto: Antonius van Arkel.
Byggnadens placering på karta.
Byggnadens placering på karta.

Fakta

Projekt: Hållbarhetshuset KTH
Typ av projekt: Undervisning
Fastighet: Norra Djurgården 1:39
Adress: Teknikringen 10
Stadsdel: Östermalm
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: AIX Arkitekter

Uppdaterad