dcsimg

6. The Bronze

Fasaderna går i bronfärgade toner och lyser i ljuset. Balkonger med perforerat bronfärgad metall och träpanel i samma färgskala.
Foto: Måns Berg.

Hög exploatering av en svår tomt har gett hus som sticker ut i form och material.

I en äldre blandad förstadsbebyggelse i Mariehäll byggs nya bostäder. Projektet The Bronze har tagit vara på en svår tomt med tre kristallint formade hus med snedskurna gavlar där husens placering ger kontakt med en bergknalle bakom.

De 125 lägenheterna är till stor del enkelsidiga ettor och tvåor och genom husens vinklingar får alla ändå tillgång till dagsljus.

Projektets namn kommer av fasaden i bronsskimrande stålplåt i olika behandling där plåtkassetterna placerats i ett flätmönster. Den kristallina karaktären understryks av att plåten går ända ner i mark. Under fönstren, och som räcken till de franska fönster som finns i stället för balkonger, är plåten perforerad.

Juryns kommentar

 

En rationell byggnad med hög kvalitet där små medel och en spännande planfigur ger positiv variation. En fasad som genom olika nyanser och texturer av brons ger liv och tar sig olika uttryck över dygnet där både väder och ljus påverkar.

Bilder och karta

Fasaderna går i bronfärgade toner och lyser i ljuset. Balkonger med perforerat bronfärgad metall och träpanel i samma färgskala.
Foto: Måns Berg.
Vy innergård där man ser fasadernas olika uttryck där både väder och ljus påverkar.
Foto: Måns Berg.
Vy från gatan där man ser byggnadens olika höjd och material. Fasaden lyser i bronzfärgade toner.
Foto: Måns Berg.
Vy med balkonger och glas synligt.
Foto: Måns Berg.
Överblick över de fyra huskropparna som har samma fasadmaterail men olika form och höjd och längd.
Foto: Måns Berg.
Innergård med gröna planteringar.
Foto: Måns Berg.
Närbild på en tall med husfasaden i bakgrunden.
Foto: Måns Berg.
Ett av husens baksida med träd runtomkring.
Foto: Måns Berg.
Ett av husens trekantsform syns tydligt i den spetsiga gaveln.
Foto: Måns Berg.
Byggnadens placering på karta.
Byggnadens placering på karta.

Projekt: The Bronze
Typ av projekt: Flerbostadshus
Fastighet: Alphyddan 13
Adress: Kratsbodavägen 50 A-D
Stadsdel: Bromma
Byggherre: Glommen & Lindberg AB
Arkitekt: KOD Arkitekter

Uppdaterad