dcsimg

9. Värtaverket

Värtaverket med dess lameller i terrakotta och rundande former.
Foto: Robin Hayes.

En stor teknisk anläggning har fått en form anpassad till platsen.

Det exponerade läget vid trafikleder och närheten till det gamla gasverkets bevarade byggnader har varit en utgångspunkt för Värtaverkets nya kraftvärmeblock KVV8. Den rundade och avtrappade exteriören har gjort det möjligt att bevara några stora ekar och samtidigt rymma nya tekniska krav på installationerna.

Som en hälsning till den äldre tegelarkitekturen består fasaden av våningshöga V-formade terrakottalameller. Luftintag och ljusinsläpp döljs av lamellerna och genom att undvika stängsel kring området blir byggnaden än mer till en del av staden.

Värtaverket är världens största bioeldade kraftvärmeverk och försörjer 190 000 hushåll med el och värme. Den nya anläggningen utnyttjar det befintliga kraftvärmeverkets skorsten.

Juryns kommentar

 

En tydlig arkitektonisk ambition i att gestalta en teknikbyggnad i urban miljö. Byggnaden har lyckats att effektivt utnyttja en svår och trång plats. Projektet tar hand om en komplicerad anläggning som känns väl förankrad i området och ger ett samlat och lugnt intryck samtidigt som det har stark identitet.

Bilder och karta

Värtaverket med dess lameller i terrakotta och rundande former.
Foto: Robin Hayes.
Värtaverket i kvällsskymning med dess tegelröda lameller i terakotta och olika höjd på delar av byggnaden.
Foto: Robin Hayes.
Äldre industribyggnader i tegel framför och nya Värtaverket med terakottalameller i bakgrunden.
Foto: Robin Hayes.
Detaljbild av lamellerna som är rödbrunt terrakottafärgade.
Foto: Robin Hayes.
Byggnadens placering på karta.
Byggnadens placering på karta.

Fakta

Projekt: Värtaverket
Typ av projekt: Teknisk anläggning
Fastighet: Nimrod 7
Adress: Lidingövägen 115
Stadsdel: Hjorthagen
Byggherre: AB Fortum Värme
Arkitekt: Urban Design/Gottlieb Paludan Architects

Ägare: AB Fortum Värme

Uppdaterad