dcsimg

Gå med i stadens medborgarpanel

Vill du vara med i utvecklingen av ditt närområde? Gå med i stadens nya digitala medborgarpanel. Hösten 2018 startade vi upp i områdena Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör. Som medlem i panelen får du 4-8 kortare frågeomgångar via e-post per år. Varje genomförd frågeomgång till panelen återkopplas med resultat här på webben.

Sedan sommaren 2018 finns en medborgarpanel för dig som bor i någon av stadsdelsområdena Skarpnäck eller Enskede-Årsta-Vantör. Frågorna till paneldeltagarna kan handla om allt från byggande av nya bostäder och skolor till upprustningar av vägar, parker, torg och idrottsplatser.

Som medlem i den digitala panelen får du möjlighet att tycka till och vara delaktig i utvecklingen i ditt närområde. Det är alltid frivilligt att svara och du kan när som helst avsluta din medverkan. Du deltar helt anonymt och ingen kan se att just du är med i panelen eller vad du svarar på våra frågor.

Medborgarpanelen görs i samarbete med Novus, som är ett oberoende undersökningsföretag. Återkoppling med resultat på frågeomgångarna finns här på webbplatsen Stockholm växer (växer.stockholm), där även stadens alla ca 600 utvecklingsprojekt finns samlade.

Vid anmälan till medborgarpanelen får du svara på några få bakgrundsfrågor om dig själv. Det gör vi för att få en så representativ panel som möjligt, där deltagare har variation i ålder, kön, boendeplats, boendeform, antal år i området med mera. Du ska vara 16 år eller äldre för att kunna delta i panelen.

Din delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag när vi utvecklar ditt närområde. Hoppas du vill vara med!

Anmäl dig till medborgarpanelen.

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Uppdaterad