dcsimg
Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Stockholmshusen

Genom att förenkla processen där det går och tänka nytt där det behövs går det att skapa fler hyresrätter i Stockholm. Staden har därför samlat sina förvaltningar och bostadsföretag för att ta fram Stockholmshusen som ska vara hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas snabbt, effektivt och till lägre byggkostnader.

Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Stockholms stads förvaltningar och bostadsföretag: Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder. Målet är att uppnå 3 500 - 5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

En effektiv planerings- och byggprocess

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. För att lyckas med det arbetar bostadsbolagen och stadens förvaltningar gemensamt med hela processen från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Allt detta görs parallellt. Det är förklaringen till att planerings- och byggtiden kan kortas för Stockholmshusen och de allmännyttiga bostadsbolagen räknar med att fördubbla sin nybyggnationstakt till 2017.

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har tecknat avtal med fyra byggföretag som ska bygga husen. Det innebär att det inte behövs nya upphandlingar för varje bygge.

Husen

Stockholmshusen är hus som kan varieras utifrån ett grundkoncept och som passar att byggas på platt eller lätt kuperad mark. Det underlättar planerings- och byggprocessen och kapar kostnader när det från början är vilken typ av mark vi ska bygga på och vilken typ av hus vi ska bygga.

När tusentals lägenheter ska byggas krävs stora inköp vilket ger stordriftsfördelar. Detta tillsammans med en modern industrialiserad byggteknik gör att produktionskostnaden kan pressas ytterligare.

Stockholmshusen byggs efter de höga krav som ställs på nyproducerade hus. De är energieffektiva, tillgängliga och välplanerade. Förråden byggs i lägenheterna och det är plats för tvättmaskin i badrummen istället för dyrare lösningar med separat förråd och stora gemensamma tvättstugor.

Stockholmshusen är också ritade med omtanke om områdena där de byggs så att de passar in. De ska vara enkla och snygga – men inte anonyma eller likadana.

Utgångspunkten i utformningen är vissa igenkännande element. Exempel på dessa är en gemensam färgpalett, förhöjd bottenvåning och tydliga, särpräglade entréer med sittbänk. Men husen blir inte stöpta i en form, utan kommer att kunna anpassas till olika stadsplanemönster och omkringliggande bebyggelse. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering i förhållande till varandra och färger att varieras.

Tillsammans med Stockholm Konst, och några av Sveriges främsta konstnärer, tas en välkomnande gestaltning för både barn och vuxna fram. Gestaltningen koncentreras till entrépartiet och kommer att vara ett av de kännetecknande elementen för Stockholmshusen.

Illustration/skiss över grönt lägenhetshus framför gata, människor som cyklar och promenerar. Blå himmel.
Skiss/Illustration på ett brunt lägenhetshus, människa tittar uppåt mot en annan människa som står på en balkong
Illustration/skiss över bostadsområde med grönt gräs, träd och människor framför vita och gröna lägenhetshus

Kravspecifikation

  • Tidstypisk byggnadsutformning (år 2020) med fast variation.
  • En karaktäristisk byggnadsutformning som ska klara omgivande stadsbyggnadskaraktärer.
  • Höga och långsiktiga boendekvaliteter – till exempel plats för tvättmaskin i badrum och förråd i lägenheten.
  • 4-8 våningar och kunna utgöras av olika lägenhetsstorlekar (1-5:or).
  • Ska klara bullriga lägen.
  • Ska designas med ambitionsnivån miljöbyggnad silver, med bland annat 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Certifiering inte nödvändig.
  • Rumshöjd ska vara mellan 2,5 till 2,7 meter med aktiva bottenvåningar och vid behov vissa typer av lokaler.

Kontakt

Bengt Rehn

Projektledare, Svenska Bostäder

Uppdaterad